Fåglar

Fågellivet i Dalkarlslidenär synnerligen intressant. På vintern kan man se en mängd fåglar, både i numerär och arter, vid matplatserna som en del medlemmar håller sig med. Den sällan sedda gråspetten  kan man se vid sidan av spillkråka och större hackspett. Ekorrarna som snyltar räknas förstås inte, de är ju inte fåglar. Bland mesarna har vi talgoxe, blåmes, svartmes, tofsmes och talltita. Fram på vårvintern uppenbarar sig siskorna, både grå- och grönsiskor. Grönfinkar och gulsparvar kommer då också dragandes.

Vårfåglarna börjar anlända redan i mars, och bland de första sommarfåglarna är bofinken.

Och våren och sommaren är ändå bäst. Svarthättan häckar här varje sommar och dess mästerliga flöjtmelodi kan höras till i mitten på juli. Den tävlar med trädgårdssångaren om att vilja få uppmärksamhet ifrån de täta snåren som som skyddar vårt område från nordöst.Flugsnappare, både grå och svartvit, är naturligtvis återkommande. Det är här i Norden de häckar och bildar familj. De är bara på semester i Sydafrika. Järnsparv och gärdsmyg hörs alltid under häckningssäsongen. För att inte tala om rosenfinken. Dess "villdusevideo" hörs varje sommar inom vårt område.

Ska man räkna upp alla andra fåglar som finns här, taltrast, rödvingetrast, koltrast, rödhake med mera, så räcker inte sidan till.

Mer information om fågellivet kommer senare. Här är en bra länk för den intresserade Här har du alla Sveriges Radios pausfåglar att både se och lyssna på. Under våren 2014 hackade en spillkråkehanne ett bohål i en av våra aspar i backen ner mot området. En hona lockades till boet och i maj syntes två ungar som så småningom blev flygga och under ett herrans oväsen lockades att lämna det trygga hemmet. Det var i sista ögonblicket. Asparna i backen är borta nu.

En av de två spillkråkeungarna våren 2014

Senaste kommentarer

15.07 | 22:27

hej, vilken fin stuga du har! Vi har just varit på dalkarsliden och sett på ert fina område. Vad kostar det?

...
19.09 | 13:03
Midsommar 2018 har mottagit 4
14.09 | 21:51
Till salu har mottagit 23
20.08 | 11:13
Midsommar 2017 har mottagit 1