Det var en gång...

Historik


I augusti 1990 samlades ett antal personer för att undersöka möjligheten att bilda en koloniträdgårdsförening i Dalkarlsliden, Skellefteå .  Två månader senare hade en interimstyrelse det första mötet. Man gav då förslag till stadgar, nyttjanderättskontrakt och ordningsstadgar.


15 oktober 1990 hölls det första årsmötet.  Föreningens namn antogs:  DALKARLSLIDENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING. Det beslutades då också att föreningen skulle anslutas till Koloniträdgårdsförbundet.
1990 – 91 var 2 odlingslotter och 24 stuglotter uthyrda. (2008 är antalet stuglotter 38.)

1991 investerade föreningen bl.a. i vägar, diken och vatten.

I mars 1992  undertecknades arrendekontrakt med Skellefteå Kommun på 25 år.
I augusti 1993 skrev föreningen avtal med Skellefteå Kraft om elektrifiering av området. Under de följande 6-7 åren fortsatte investeringar i el, vatten, vägar och diken, dessutom i parkeringsplatser, grönytor, stängsel och förrådsbyggnader.


29 juli 2000 firade föreningen 10-årsjubileum med stora festligheter. Från Svenska Koloniträdgårdsförbundet kom förbundsordföranden Björn Fransson och Anders Nordmark. Redaktören för tidningen ”Koloniträdgården”, Ingrid Nordwall uppvaktade också. Trädgårdssällskapen i Skellefteå samt koloniträdgårdsföreningar i Umeå, Piteå och Luleå och Regionerna i Västerbotten och Norrbotten överlämnade fina presenter och höll hyllningstal.
Grundarna av föreningen: Bror Lundberg, Ulla och Helmer Lundkvist, Britt-Marie och Kenth Sandberg samt Margareta och Nils-Erik Bjärstål tilldelades förbundets förtjänsttecken i guld. Föreningen fick förbundets flagga som genast hissades.


Från början arrenderade föreningen koloniträdgårdsområdet av kommunen, men år 2000 fick föreningen förslaget att köpa området.  Vid ett extra möte den 4 december 2000 beslutades enhälligt att köpet skulle genomföras, vilket också skedde 2001 i maj månad år 2001. Föreningen står nu med stadiga ben på egen mark.


Lott N, Bjärståls drömtomt efter första sommaren, 1990.

Lott N idag, 2011

Senaste kommentarer

13.06 | 14:56


HEJ.
Våra kolonilotter (dubbellott) nr 20 och 21 är till salu .
Mycket välskött med bra läge .
Ring 0705461738 .

...
15.05 | 07:36

Hej

Jag har tidigare haft trädgård men bor numera i lägenhet i Skellefteå.
Jag är intresserad av att köpa en kolonistuga.
Kontakta mig på 070 3658486

Linnea

...
06.05 | 13:55

Hej !
Jag är intresserad av om någon kolonistuga blir till salu. Är trädgårdsintresserad och bor i skellefteå.
Mitt namn är Åsa har telefonnummer 070-521 03 58

...
04.06 | 12:43
Startsida har mottagit 24