Det var en gång...

Historik


I augusti 1990 samlades ett antal personer för att undersöka möjligheten att bilda en koloniträdgårdsförening i Dalkarlsliden, Skellefteå .  Två månader senare hade en interimstyrelse det första mötet. Man gav då förslag till stadgar, nyttjanderättskontrakt och ordningsstadgar.


15 oktober 1990 hölls det första årsmötet.  Föreningens namn antogs:  DALKARLSLIDENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING. Det beslutades då också att föreningen skulle anslutas till Koloniträdgårdsförbundet.
1990 – 91 var 2 odlingslotter och 24 stuglotter uthyrda. (2008 är antalet stuglotter 38.)

1991 investerade föreningen bl.a. i vägar, diken och vatten.

I mars 1992  undertecknades arrendekontrakt med Skellefteå Kommun på 25 år.
I augusti 1993 skrev föreningen avtal med Skellefteå Kraft om elektrifiering av området. Under de följande 6-7 åren fortsatte investeringar i el, vatten, vägar och diken, dessutom i parkeringsplatser, grönytor, stängsel och förrådsbyggnader.


29 juli 2000 firade föreningen 10-årsjubileum med stora festligheter. Från Svenska Koloniträdgårdsförbundet kom förbundsordföranden Björn Fransson och Anders Nordmark. Redaktören för tidningen ”Koloniträdgården”, Ingrid Nordwall uppvaktade också. Trädgårdssällskapen i Skellefteå samt koloniträdgårdsföreningar i Umeå, Piteå och Luleå och Regionerna i Västerbotten och Norrbotten överlämnade fina presenter och höll hyllningstal.
Grundarna av föreningen: Bror Lundberg, Ulla och Helmer Lundkvist, Britt-Marie och Kenth Sandberg samt Margareta och Nils-Erik Bjärstål tilldelades förbundets förtjänsttecken i guld. Föreningen fick förbundets flagga som genast hissades.


Från början arrenderade föreningen koloniträdgårdsområdet av kommunen, men år 2000 fick föreningen förslaget att köpa området.  Vid ett extra möte den 4 december 2000 beslutades enhälligt att köpet skulle genomföras, vilket också skedde 2001 i maj månad år 2001. Föreningen står nu med stadiga ben på egen mark.


Lott N, Bjärståls drömtomt efter första sommaren, 1990.

Lott N idag, 2011

Senaste kommentarer

10.06 | 14:35

Hej!
Vår stuga är till salu. Vi har kolonilott 39.
Ring 076-8099281 om du vill titta eller få mer info.
/Mårten

...
04.06 | 17:18

Hej!
Det finns nu en stuga till salu som sigger ute här på hemsidan under fliken "till salu". /Malin Hemsideansvarig Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening

...
04.06 | 17:17

Hej!
Det finns nu en stuga till salu som sigger ute här på hemsidan under fliken "till salu".
/Malin
Hemsideansvarig Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening

...
27.05 | 12:52

Hej. Är intresserad av en kolonistuga. Finns det någon till salu? Mvh//Charlott

...