Kalles blombilder

Kalles bilder från den egna trädgården och från föreningens 20-årsjubileum, 2010.